ΧΡΕΩΣΕΙΣ

credits Easybike
Τα ποδήλατα του Δήμου σου παρέχονται με ένα μικρό αντίτιμο. Το αντίτιμο αυτό εξασφαλίζει τα απαραίτητα έσοδα στην Δήμο για την συντήρηση του συστήματος.
 
Η χρέωση για την μίσθωση ενός ποδηλάτου περιλαμβάνει ένα κόστος πρόσβασης στο σύστημα και ένα κόστος χρήσης του ποδηλάτου ανάλογα με τον χρόνο που το έχεις στην κατοχή σου. Οι χρεώσεις είναι διαφορετικές για τους συνδρομητές και τους περιστασιακούς χρήστες.
 
Συνοπτικά οι χρεώσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Πρόσβαση Χρήση 1ο Ημίωρο Χρήση επόμενα ημίωρα
Συνδρομητές 20€ / Έτος Δωρεάν 0,3€
Επισκέπτες / Περιστασιακοί χρήστες

1€ / 24 ώρες

3€ / 7 ημέρες

Δωρεάν 0,3€
 
Με την συνδρομή των 20 Ευρώ / έτος, το ποσό αυτό προστίθεται ως χρόνος χρήσης του συστήματος. Δηλαδή ουσιαστικά η συνδρομή στο σύστημα ποδηλάτων είναι δωρεάν.
 
Σε περίπτωση που είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια, η ετήσια συνδρομή είναι εντελώς δωρεάν με χρόνο χρήσης δωρεάν για έναν χρόνο. Επιπρόσθετα, αν είσαι άνεργος-η, με την προσκόμιση της κάρτας ανεργίας σου, θα έχεις δωρεάν συνδρομή για 3 μήνες. 
 
Βήμα χρέωσης : 30 λεπτά
Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος κατοχής του ποδηλάτου : 24 ώρες